Effektiv søppeltaxi service.

Drammen søppeltaxi er en bedrift som er lokalt plassert i byen. Som andre tar også vi oppdrag utenfor bygrensen, alt etter behov.

Vi har en glød for å yte best mulig fremover. Vår pris for utføring av arbeide er meget gunstig og alle oppdrag er mulige.

 

Vi utfører god og ryddig jobb ved henting av deres artikler som skal til gjenvinning.

Gode avtaler og pertentlig arbeid er det vi utfører. Kundene skal være fornøyde og det er prioriteringen for våre ansatte.

 

Vår service er å rydde og fjerne alle typer søppel for bortkjøring til gjenvinningsstasjoner. Vi henter og bringer for bedrifter og private.

Avfall kan være så mangt og det meste blir prioritert til vår tjeneste, unntatt matavfall. Vi tar ellers med rubbel og bit. 

Vi setter kundens tilfredshet i fokus.

Lastelengde på kjøretøyet blir i samsvar med en lang varebils størrelse om det skulle være visse lengder. Vi ser det an.

Fast pris pr. fylte bil og jobben gjort er 800,- + moms på stedet og en vektavgift er i tillegg.

Ellers er det en god og enkel løsning for deg som vil bli kvitt rasket meget raskt.

Vi stiller opp !

 

 

Evt. befaring eller direkte oppmøte.

Ring for bestilling 46545193

org. nr. 922552959

drmsoppeltaxi@yahoo.com